impedancia

impedancia

fr impédance

Nome científico: Z Plural: impedancias
  1. s f [FÍS ]

    Cociente entre a tensión e a corrente dun circuíto de corrente alterna. Representa a resistencia aparente do circuíto, cuxa unidade de medida é o ohm.

  2. impedancia acústica [FÍS ]

    Magnitude, no estudo da propagación dun son, igual ao cociente entre a amplitude de presión acústica e a amplitude de velocidade das partículas do medio.