idio-

idio-

gr ἴ διος ‘peculiar’

pref

Forma prefixada de orixe grega que se emprega na formación de palabras co significado de ‘peculiar’, ‘propio’.

Ex: idioblasto, idiófono

Citas

  • idioblasto , idiófono