ibídem

ibídem
adv

Adverbio que significa ‘no mesmo lugar’ e que se emprega en índices, notas ou referencias de textos para indicar que o que se cita corresponde á mesma obra, autor ou lugar dos xa citados.