hora

hora

lat hora

Plural: horas
  1. s [METROL ]

   Unidade de tempo que equivale a 1/24 da duración dun día.

  2. s [ASTRON ]

   Tempo do día expresado en horas contadas desde a medianoite ou o mediodía e en fraccións de hora.

  1. s

   Momento ou punto determinado no tempo.

  2. s

   Momento oportuno para facer algo.

  3. s

   Momento para o que se cita a alguén.

  4. hora do cronómetro [ASTRON ]

   Hora que marca o cronómetro, á que se lle aplican dúas correccións, o estado absoluto e a parte proporcional ao movemento diario, que se utiliza para saber a hora civil do meridiano de Greenwich.

 1. s f

  Último instante da vida.

 2. hora angular [ASTRON ]

  Unidade angular que equivale a 15’ sexaxesimais, e que se divide en 60 minutos angulares e cada un destes en 60 segundos angulares.

 3. hora canónica [RELIX ]

  Cada unha das partes en que se divide o oficio divino.

 4. hora extraordinaria

  Hora que se traballa e contabiliza fóra do horario laboral normal.

 5. hora santa [RELIX ]

  Hora dedicada á adoración do Santísimo Sacramento.

 6. libro de horas [RELIX ]

  libro de horas.

Sinónimos

Confrontacións

vez

Citas

 • Chegoulle a súa hora
 • Nas súas últimas horas arrepentiuse de moitas cousas que fixera
 • O balneario está a unha hora da vila
 • Teño hora co fisioterapeuta
 • Vinde que é hora da merenda, ¿Que hora é? ¡Que horas son estas de chegar!
 • ¡Xa cheguei hai unha hora!

Frases feitas

 • A altas horas. Nunha hora avanzada da noite ou da madrugada.

 • A primeira hora. Nos primeiros momentos do d

 • A tal hora. Neste mesmo momento. Ex: A tal hora xa debeu facer o exame.

 • A todas horas. De xeito continuado, a cada momento. Ex: Anda a amolarme a todas horas.

 • Antes de hora. Antes de tempo, antes do momento sinalado, oportuno ou habitual.

 • Dar hora. Citar a algu

 • En boa hora. Que ocorre oportunamente ou con boa sorte.

 • En hora boa 1 F

 • En mala hora. Con mala sorte ou nun momento inoportuno. Ex: ¡En mala hora se me ocorreu entrar a pedirlle a carta!

 • Entre horas. Espacio de tempo entre as principais comidas. Ex: Adelgazou moito dende que non come entre horas.

 • Hora da verdade. Momento decisivo de algo.

 • Hora feliz. Per

 • Horas mortas. Moito tempo seguido nunha soa ocupaci

 • Non ver a hora (de facer algo). Estar impaciente degoirando que se produza algo. Ex: Non ve a hora de marchar de vacaci

 • Por horas. Traballo que se cobra contabilizando as horas. Ex: O xornaleiro cobraba por horas.

 • Ser horas. Terse cumprido un per

 • ¡A boa(s) hora(s)! Expresi

 • 2 Con felicidade. Ex: Que o ascenso sexa en hora boa.

 • Dar as horas. Soar a hora no reloxo.

 • Hora punta. Momento do d

 • Pedir hora. Pedir algu

Refráns

 • Antes da hora, moi contento e ledo; e, chegada a hora, moito medo.
 • As dez deixa a rúa para quen é e, se chove, ás nove.
 • Unha hora é mellor ca outra.