abreviatura

abreviatura

lat abbreviatura

Plural: abreviaturas
s f

Representación dunha palabra ou dunha expresión por medio dalgunha das súas letras.

Ex: adm, administración, inf, informe) Ex: Convencionais: Aquelas abreviaturas de termos moi empregados en calquera texto en xeral, Por seren voces moi coñecidas abrévianse nunha soa letra ou en máis dunha; neste caso poden non seguir a orde de aparición na palabra, A abreviatura acostuma a se constituír polas primeiras e últimas letras, ( A, T, Antigo Testamento, avda, avenida) Ex: REGRAS DAS ABREVIATURAS:Ex: –Aínda que a abreviatura implica a supresión dunha parte do vocábulo, a lectura debe ser da palabra completa (Ex, adv, lemos “adverbio”) fronte ás siglas nas que só lemos o conxunto gráfico representado ( RENFE lemos “Renfe” e non Red Nacional de Ferrocarriles Españoles) Ex: –As abreviaturas levan sempre punto, fronte ás siglas que non o presentan, AA, VV, (Asociación de Veciñós ou Autores Varios) ou U,X,T, (Unión Xeral de Traballadores) Ex: –Para formar unha abreviatura e que esta sexa rendible, é necesario suprimir un mínimo de tres letras Ex: –A utilización das maiúsculas ou minúsculas nas abreviaturas respecta xeralmente a tipografía da palabra abreviada, Sras, (Señoras), R, D, (Real Decreto) Ex: –As abreviaturas regulares fan o plural engadindo un -s, avda, (avenida), avdas, (avenidas), As abreviaturas convencionais acostuman a duplicar as iniciais para marcar o seu plural, EE, UU, Estados Unidos, O, M, (Orde Ministerial), OO, MM, (Ordes Ministeriais) Ex: OBS: Os símbolos da ciencia ou da técnica ( l, m, Hm, CV ,,) non son abreviaturas, Non se deben abreviar os topónimos, pero si é posible cos antropónimos ou prenomes cando van acompañados do apelido (Ex,: X, Carballeira), No caso dos apelidos máis frecuentes tamén se pode recorrer á abreviatura, Fdz, (Fernández), Rdgz, (Rodríguez)

Citas

 • ) fronte ás siglas nas que só lemos o conxunto gráfico representado ( <strong> RENFE</strong> lemos
 • <strong> adm,</strong> administración, <strong> inf,</strong> informe)
 • A utilización das maiúsculas ou minúsculas nas abreviaturas respecta xeralmente a tipografía da palabra abreviada, <strong> Sras,</strong> (Señoras), <strong> R, D, </strong> (Real Decreto)
 • adverbio
 • Aínda que a abreviatura implica a supresión dunha parte do vocábulo, a lectura debe ser da palabra completa (Ex, <strong> adv,</strong> lemos
 • As abreviaturas levan sempre punto, fronte ás siglas que non o presentan, <strong> AA, VV, </strong> (Asociación de Veciñós ou Autores Varios) ou <strong> U,X,T,</strong> (Unión Xeral de Traballadores)
 • As abreviaturas regulares fan o plural engadindo un -s, <strong> avda, </strong> (avenida), <strong> avdas,</strong> (avenidas), As abreviaturas convencionais acostuman a duplicar as iniciais para marcar o seu plural, <strong> EE, UU,</strong> Estados Unidos, <strong> O, M,</strong> (Orde Ministerial), <strong> OO, MM, </strong> (Ordes Ministeriais)
 • Convencionais : Aquelas abreviaturas de termos moi empregados en calquera texto en xeral, Por seren voces moi coñecidas abrévianse nunha soa letra ou en máis dunha; neste caso poden non seguir a orde de aparición na palabra, A abreviatura acostuma a se constituír polas primeiras e últimas letras, ( <strong> A, T, </strong> Antigo Testamento, <strong> avda, </strong> avenida)
 • e non Red Nacional de Ferrocarriles Españoles)
 • OBS: Os símbolos da ciencia ou da técnica ( <strong> l, m, Hm, CV</strong> ,,) non son abreviaturas, Non se deben abreviar os topónimos, pero si é posible cos antropónimos ou prenomes cando van acompañados do apelido (Ex,: <strong> X, </strong> Carballeira), No caso dos apelidos máis frecuentes tamén se pode recorrer á abreviatura, <strong> Fdz,</strong> (Fernández), <strong> Rdgz, </strong> (Rodríguez)
 • Para formar unha abreviatura e que esta sexa rendible, é necesario suprimir un mínimo de tres letras
 • REGRAS DAS ABREVIATURAS:
 • Renfe