homocromía

homocromía

homo- + gr χρ ῶ μα   ‘cor’ + -ía

Plural: homocromías
s f [ECOL ]

Identificación da coloración de certos organismos coa do medio natural.