amén

amén

baixo lat amen gr ἀ μ ή ν hebr āmēn ‘verdadeiramente, así sea’

interx [RELIX ]

Palabra de orixe hebrea que significa ‘isto é verdade’ ou ‘isto é desexable’. Emprégase na liturxia cristiá co significado de ‘así sexa’, para concluír as oracións e manifestar o acordo e adhesión co que se dixo na oración.