homicidio

homicidio

lat homicidĭu

Plural: homicidios
 1. s m

  Acción de matar unha persoa.

 2. s m [DER ]

  Delito que consiste en matar a unha persoa sen que concorran circunstancias que dean lugar a outro delito especial.

Refráns

 • A canta do conde non mates ahorne.
 • A quen matares o pai, non lle críes o fillo.
 • Cando estiveres ca conde, non mates a horne, que quedará o conde e pagarás ahorne.
 • Mata e matarante e xa matarán a quen" te mate.
 • Matarás, matarte han; e a quen te mate, matarán.
 • O corda non mata, inda que o mande a estaca.
 • O que a ferro mata a ferro marre.