homeoteleuto

homeoteleuto
Plural: homeoteleutos
s m [LIT ]

Figura retórica que consiste na igualdade ou semellanza fónica na terminación de dous ou máis termos ou frases que aparecen seguidos no discurso.