hodógrafo

hodógrafo

gr ὀ δός ‘camiño’ + -grafo

Plural: hodógrafos
s m [METROL ]

Instrumento que rexistra a distancia percorrida por un vehículo ou viandante.

Palabras veciñas

hobby* hóckey hodógrafa hodógrafo hodometría hodómetro hodoscopio