hemiacetal

hemiacetal

hemi- + acetal

Plural: hemiacetais
s m [QUÍM ]

Enlace que resulta da adición dun grupo hidroxílico ao dobre enlace C=O dunha función aldehídica ou cetónica.