haber

haber
Plural: haberes
  1. s m

    Conxunto de bens e dereitos que posúe unha persoa física ou xurídica.

  2. s m [ECON ]

    Columna dereita dunha conta na que se anotan as reducións de capital en funcionamento (activo) ou os incrementos das fontes de financiamento (pasivo), e os beneficios do neto.

  3. s m pl

    Emolumentos que percibe unha persoa por un traballo.