H

H
 1. [FÍS ]

  Símbolo da intensidade dun campo magnético.

 2. [FÍS ]

  Símbolo da entalpía.

 3. [MAT/FÍS ]

  Símbolo do hamiltoniano dun sistema físico.

 4. [METROL ]

  Símbolo do henrio.

 5. [MÚS ]

  Signo da notación alfabética empregada nos países xermánicos que equivale ao si natural.

 6. [QUÍM ]

  Símbolo do hidróxeno.

 7. [FÍS ]

  Símbolo da constante de Planck.

Palabras veciñas

gymel* h h H ha ha!