amān*

amān*
  1. s m

    Amnistía que, nos países islámicos, se lles concede aos non musulmáns.

  2. s m

    Salvoconduto outorgado por un soberano dun país islámico co fin de permitir o tránsito ou a residencia temporal dun estranxeiro.