gonosoma

gonosoma

gono- + -soma

Plural: gonosomas
s m [XEN ]

Cromosoma sexual (X e Y).

Antónimos