gobernanta

gobernanta

gobernante

Plural: gobernantas
  1. s f

    Muller que nunha casa ou institución é a encargada da administración.

  2. s f

    Muller encargada do servizo, limpeza e orde nun hotel ou establecemento similar.