gnoseoloxía

gnoseoloxía

gr γν ῶ σις -εως ‘coñecemento’ + -loxía

Plural: gnoseoloxías
  1. s f [FILOS ]

    Rama da filosofía que se ocupa do coñecemento en xeral, que estuda a orixe, a natureza e o valor do mesmo.

  2. s f [FILOS ]

    Ciencia que estuda os principios, as leis, os postulados e as hipóteses científicas e trata dos problemas do método, da unidade e da división das ciencias.