álxebra

álxebra

ár al- ǧ abr

Plural: álxebras
 1. s f [MAT ]

  Parte das matemáticas que estuda as estruturas alxébricas dos conxuntos. O seu concepto fundamental é o de estrutura alxébrica. Baséase nas propiedades asociativa e conmutativa das operacións de suma e multiplicación, no elemento neutro e simétrico desas operacións e na propiedade distributiva da multiplicación.

 2. álxebra de Boole [MAT ]

  Aplicación dos métodos da álxebra á teoría dos conxuntos e á lóxica.

 3. álxebra da lóxica [MAT ]

  Aplicación dos métodos alxébricos ás relacións lóxicas.

 4. álxebra matricial [MAT ]

  Teoría alxébrica que se ocupa das operacións entre matrices.

 5. teorema fundamental da álxebra [MAT ]

  Toda ecuación polinómica de grao n > 0 con coeficientes complexos que ten polo menos unha raíz complexa.