gando

gando
Plural: gandos
  1. s

   Conxunto de animais cuadrúpedes criados e explotados polo home.

  2. cabeza de gando

   Cada un dos individuos que forman parte do gando.

  3. gando groso

   Gando constituído por animais de tamaño relativamente grande como o cabalo, a mula, o asno ou os bois e as vacas.

  4. gando miúdo

   Gando formado por animais de tamaño relativamente pequeno como as ovellas, as cabras ou os porcos.

 1. s m col

  Conxunto de persoas sen vontade propia.

Sinónimos

Refráns

 • a gando no inverno ha de estar ben comesto.
 • a maior mal dos males e o tratar con animales.
 • Animal de pico, non fai ao dono rico.
 • Antes falte a palabra na boca que o esterco na corte.
 • avellas e abellas nas tú as devesas e non nas alleas.
 • Cabras crían trampas, e carneiros crían diñeiros.
 • Deita o teu gando na herba do teu prado.
 • Gaña un bo gando para un bo gastador.
 • Máis tarde ou máis cedo o gando volve ao seu cortello.
 • No bo lameiro o gando engorda sen querelo.
 • O que ten gando non pide mal ano.
 • Tarde ou cedo o gando vai para a corte ou para o cortello.