fricasé

fricasé

fr fricassé

Plural: friameiras
s m [ALIM ]

Guiso de anacos de carne cocidos con prebe de manteiga e especias, propio da cociña francesa.