físil

físil

lat fissĭle

Plural: físís
adx [FÍS ]

Aplícase ao elemento que ten un núcleo atómico que experimenta a fisión ao recibir o impacto dun neutrón.