fideicomiso

fideicomiso

lat fideicommissu

Plural: fideicomisos
  1. s m [DER ]

    Disposición segundo a que unha persoa, en testamento ou en capítulos matrimoniais, deixa todos os seus bens ou unha parte a outra persoa, co encargo de que os conserve e os transmita a un terceiro, chamado fideicomisario.

  2. s m
    1. Tutela á que se somete un territorio en virtude dun acordo internacional, pola que a súa administración corresponde a un estado estranxeiro ou organización internacional.

    2. Territorio sometido á tutela dun estado extranxeiro.