ferventar

ferventar

ferver

v t

Dar un lixeiro fervor a un líquido ou ao que este contén.

Sinónimos