extrusión

extrusión

lat extrusĭōne

Plural: extrusións
  1. s f [IND ]

    Proceso de transformación dun material suficientemente plástico, que se obriga a pasar, someténdoo a unha certa presión, por un ou máis canóns ou fileiras aos que se lles dá a forma desexada.

  2. s f [XEOG ]

    Xurdimento de materiais nunha capa sedimentaria debido a presións tectónicas.