extradición

extradición

2 ex- + lat traditĭōne ‘entrega’

Plural: extradicións
s f [DER ]

Acto polo que un Estado entrega un estranxeiro a outro Estado que solicitou a súa comparecencia, en virtude dunha sentenza firme ou dun procesamento contra el.