extra muros*

extra muros*

Expresión que significa ‘fóra da vila’, ‘fóra dos muros’.