externalidade

externalidade

externo

Plural: externalidades
  1. s f [ECON ]

    Termo da economía ambiental que explica cómo a actividade dunha persoa ou empresa repercute sobre o benestar doutra ou sobre a súa función de produción, sen que se poida cobrar un prezo por ela.

  2. s f pl [ECON ]

    Factores alleos a unha actividade produtiva que inflúen de xeito determinante na súa evolución.