exactor

exactor

lat exactōre

Plural: exactores
s m

Recadador de impostos e tributos. OBS: A grafía <x> representa o son [ks].