alimento

alimento

lat alimentu allĕre ‘alimentar’

Plural: alimentos
 1. s m
  1. Substancia que proporciona aos seres vivos enerxía e materias primas para a formación e reparación dos tecidos e os compostos químicos indispensables para o bo funcionamento e regulación dos mecanismos vitais.

  2. Aquilo que acotío se come e bebe nun tempo determinado.

  3. Aquilo que serve para manter unha cousa.

 2. s m pl [DER ]

  Prestación económica que determinadas persoas están legalmente obrigadas a cumprir con familiares próximos co fin de que poidan cubrir as necesidades mínimas de subsistencia.

Citas

 • A leña é o alimento do lume, Servir de alimento á curiosidade, Dar alimento a un vicio, a unha pasión
 • O pan é o noso alimento diario

Refráns

 • A barriga manda á perna.
 • A bos e malos mantén a cidade.
 • A burro vello, pouco verde.
 • A cabalo cansado mudarlle o prado.
 • A carne carne cría; e os peixes, auga fría.
 • A galiña non pon do galo senón do papo.
 • A galiña non pon polo galo senón polo papo.
 • A galiña polo bico pon.
 • Antes o pan có viño e antes o touciño có viño.
 • Antes pan que viño, antes viño que touciño e antes touciño que liño.
 • As galiñas así poñen, como comen.
 • As galiñas, como comen, poñen.
 • Besta sen cebada nunca fixo boa cabalgada.
 • Burro vello tamén quere a súa cebada.
 • Cada boca quere a súa sopa.
 • Cebada do día non faí a cabalería.
 • Come, nena, e criarte has; come, vello, e vivirás.
 • Comendo ben, o traballo non mata a ninguén.
 • Crían bo sangue o pan, o viño e a carne.
 • Gato que non come, marre.
 • Gran a gran a galiña mantense no inverno e no vran.
 • Máis mantén pan duro que figo maduro.
 • Non pon a galiña senón a fariña.
 • O bo viña cría bo sangue.
 • O burro do vilán é mulo no verán.
 • O home mantido estira o frío.
 • O lume é media mantenza; e enriba da cea, mantenza enteira.
 • O mellar penso do cabalo está no olla do amo.
 • O que mal pensa, cánsalle a besta.
 • O viña dá forzas e a auga quítaas todas.
 • O viña é o leite dos vellos.
 • O viña é o sangue dos vellos.
 • Pacen os poldros o mesmo uns que outros.
 • Para vianda fría, estómago quente.
 • Quen se mantén de pan, moi mal mantido non vai.
 • Tanto andamos, como comemos.
 • Un saco baleiro non se ten dereito.
 • Viña acedo, touciño vello e pan centeo sosteñen a casa en peso.
 • Vivirás longamente, se comes moito caldo e andas sempre quente.
 • ¡Deus nos manteña e veña o que veña!