estudar

estudar
 1. v t

  Exercitar a memoria e o entendemento para aprender ou comprender algo ou a alguén. Tm abs.

 2. v t

  Realizar ou recibir ensinanzas sobre unha materia ou un conxunto de materias. Tm abs.

 3. v t

  Observar ou examinar detidamente algo ou a alguén para coñecer ou determinar a súa natureza.

 4. v t

  Observar ou pensar detidamente sobre algo para decidir ou actuar sobre el.

Formas incorrectas

estudiar