estruturar

estruturar
v t

Dar a algunha cousa unha estrutura determinada, distribuíndo ou ordenando as partes que a compoñen de acordo cuns criterios determinados.

Formas incorrectas

estructurar