estrutura

estrutura
Plural: estruturas
 1. s f

  Disposición das partes ou dos órganos dun ente, substancia ou corpo.

 2. s f [CONSTR ]

  Conxunto de elementos resistentes dunha edificación tendo en conta a súa configuración e disposición, que se determinan pola maneira de soster e construír a cuberta e os teitos das plantas que ten.

 3. s f [TECNOL ]

  Configuración dun dispositivo electrónico.

 4. s f [MED ]

  Constitución e disposición dos elementos que compoñen os órganos ou os corpos vivos.

 5. s f [QUÍM ]

  Ordenación que presentan os átomos dentro da molécula.

 6. estrutura alxébrica [MAT ]

  Conxunto en que se definiron unha ou máis relacións binarias ou leis de composición.

 7. estrutura cristalina [FÍS ]

  Distribución espacial dos elementos que forman cristais constituíndo en conxunto un edificio cunha enerxía libre moi pequena.

 8. estrutura dramática [ESPECT ]

  Forma en que se estruturan os compoñentes do drama.

 9. estrutura económica
  1. Conxunto de elementos e de relacións de interdependencia que, con certo grao de permanencia, caracterizan unha situación económica dada.

  2. Rama da economía que analiza as relacións entre as magnitudes económicas nun lugar e momento determinados, sen inducir ningunha lei económica xeral, feito que corresponde á análise económica.

 10. estrutura en grande escala [ASTRON ]

  Distribución de galaxias e doutras formas de masa en escalas de grandes distancias, que cobren centos de millóns de anos e máis.

  1. estrutura fina

   Desdobramento dun nivel de enerxía a causa da interacción spin-órbita.

  2. constante de estrutura fina

   Constante fundamental adimensional que mide a interacción dunha partícula cargada co campo electromagnético. O seu valor é α=7,2973506×10 -3 .

 11. estrutura global [XEOL ]

  Conxunto de características que permiten dividir a Terra en diferentes partes.

 12. estrutura petrográfica [XEOL ]

  Relación entre os compoñentes dunha rocha, dada pola disposición e o tamaño dos minerais, as descontinuidades internas ou a foliación.

 13. estrutura profunda [LING ]

  Nivel ou aspecto da linguaxe que, na gramática xenerativa, determina a interpretación semántica da oración, en oposición á estrutura superficial, que determina a súa forma fonética.

 14. estrutura sedimentaria [XEOL ]

  Estrutura característica dun proceso que ten lugar normalmente durante a deposición dos sedimentos, ou pouco tempo despois.

 15. estrutura tectónica [XEOL ]

  Disposición e características xerais das masas rochosas dunha rexión xeolóxica causada polos procesos de deformación.

Formas incorrectas

estructura