estraperlista

estraperlista

estraperlo

Plural: estraperlistas
s

Persoa que practica o estraperlo.