este -ta

este -ta

lat ĭste, ĭsta, ĭstud

Masculino: este Masculino plural: estes Feminino: esta Feminino plural: estas
 1. dem

  Indica proximidade espacial ao emisor.

 2. dem

  Expresa proximidade temporal con respecto ao momento de enunciación.

 3. dem

  Emprégase para referirse a algo ou alguén que se acaba de dicir, que se está a dicir ou que se vai dicir. OBS: A forma neutra é isto e non admite variación de número. O demostrativo este contrae coas preposicións en e de e dá lugar ás formas neste(s), nesta, nisto, deste(s), desta(s), disto.

Citas

 • , OBS: As formas neutras presentan i ou e (isto, esto) e non admiten variación de número, Isto só é a punta do iceberg, Esto explica a bancarrota da empresa constructora, O demostrativo este contrae coas preposicións en e de e dá lugar ás formas neste, nesta, nisto, nesto, nestes, nestas, deste, desta, disto, desto, destes e destas, Nesta cabeciña tola só teño paspallás, Desta forma non se van aclarar as causas do suceso, Comeu disto e sentoulle mal, No galego moderno coexisten tres paradigmas de demostrativos, con distribución xeográfica propia cada un deles, ademais dalgún paradigma mixto resultado do cruzamento dos anteriores e con vixencia só en puntos illados: a) este, esta, esto, etc é o paradigma máis estendido e o máis documentado nos textos galegos medievais; b) iste, esta, esto, etc coas formas masculinas en i- (iste, ise, aquil e il) forman unha zona compacta que comprende a maior parte da provincia de Ourense e o S de Lugo; e c) este, esta, isto, etc esténdese por dúas áreas descontinuas moi poboadas: unha comprende a metade S da provincia de Pontevedra e outra o nordés da Coruña
 • Este compacto é de Luar na Lubre e ese de Siniestro Total
 • Este discurso está dedicado a Carlos Casares, Isto hai que telo moi en conta para escoller a mellor opción, Apuntou isto no seu caderno:
 • Quérolle moito

Frases feitas

 • A todo isto/esto. Serve para centrar o interese no que se vai dicir. Ex: A todo isto, ¿cantos asistiron

 • Nestas/Nisto/Nesto loc adv Neste momento. Ex: A Carapuchi