estatuto

estatuto

lat statūtu

Plural: estatutos
  1. s m

    Conxunto de normas que rexen a actividade dunha institución, sociedade, corporación, asociación, comunidade, confraría ou calquera outra persoa xurídica de carácter asociativo.

  2. estatuto de autonomía

    Norma institucional, con rango de Lei orgánica, fundamental de cada comunidade autónoma. Para a súa promulgación, así como para a súa reforma é precisa a aprobación das Cortes Generales.