estatoscopio

estatoscopio

estato- + -scopio

Plural: estatoscopios
s m [TECNOL ]

Instrumento que se emprega en navegación aérea para determinar os movementos de ascenso e descenso dun avión, que se basea nas variacións da presión exterior.