estato-

estato-

gr στατός ‘parado’

pref

Forma prefixada de orixe grega que se emprega na formación de palabras co significado de ‘parado’.

Ex: estatoblasto, estatocisto

Citas

  • estatoblasto, estatocisto