algolagnía

algolagnía

gr ἄ λγος ‘dor, pena’ + λαγνεια ‘perversión’

Plural: algolagnías
s f [PSIC ]

Pracer sexual asociado a unha dor provocada (sadismo) ou sufrida (masoquismo).