estafil(o)-

estafil(o)-
pref

Forma prefixada de orixe grega que se emprega na formación de palabras co significado de ‘acio ou úvula’.