espírito

espírito

lat spirĭtu

Plural: espíritos
  1. s

   Ser inmaterial, simple e substancial, que ten a capacidade de posuírse a si mesmo por medio da autoconsciencia e da libre autodeterminación, e de realizar e comprender valores suprasensibles.

  2. espírito santo

   Unha das tres persoas do Deus cristián. OBS: Nesta acepción adoita escribirse en maiúscula.

 1. s m

  Ser inmaterial co que se poñen en contacto certas persoas mediante a práctica do espiritismo.

 2. s m

  Persoa, considerada en canto á súa cálidade intelectual e humana.

 3. s m

  Ánimo ou valor para actuar.

 4. s m

  Inclinación ou disposición cara a algo, como un comportamento ou unha actitude.

 5. s m

  Conxunto de características ou tendencias esenciais que se poden apreciar nas manifestacións dunha colectividade.

 6. s m

  Sentido ou intención que subxace a un texto.

 7. s m

  Substancia volátil que se obtén por destilación.

Citas

 • A súa obra reflicte o espírito romántico da época
 • É unha persoa con moito espírito, Hai que ter espírito para ir pescar con este temporal
 • Explicoulles moi ben a Constitución para que entendesen o seu espírito
 • Foi un dos espíritos precursores do renacer literario
 • Había un espírito de corpo no seu rexemento de infantería
 • Na competición prevaleceu o espírito deportivo,Tiña un grande espírito de loita

Frases feitas

 • 1 Darlle

 • 2 Recuperar algu

 • En espirito. Sen participaci