escultopintura

escultopintura

escultura + pintura

Plural: escultopinturas
s f [ARTE ]

Modalidade da arte contemporánea que se sitúa a medio camiño entre a escultura e a pintura. Conxuga o relevo escultórico e a forma pictórica, e concédelle grande importancia á cor e á luz.