escudelar

escudelar

escudela

v t

Botar o caldo ou a sopa na escudela.