escritura

escritura

lat scriptūra

Plural: escrituras
 1. s f
  1. Acción de escribir.

  2. [ESCR ]

   Representación da lingua falada tendo en conta as distintas realizacións das unidades gráficas, as distintas realizacións históricas ou a calidade da súa execución.

  3. Conxunto de signos que se usan para escribir.

 2. s f

  Maneira ou estilo de escribir.

 3. s f

  Calquera cousa escrita.

 4. s f [DER ]

  Documento en que se fai constar un acto ou negocio xurídico. Chámase escritura pública se se outorga en presenza de testemuñas ante notario, quen dá fe pública, e escritura privada se é obra de particulares sen intervención de ningún funcionario.

Refráns

 • O que ben escribe, lé dúas veces.
 • O que se escribe, escríbese para ler e por iso hai que o ver.