escaldo

escaldo

escandinavo skald ‘cantor’

Plural: escaldos
s m

Persoa que recita ou compón poesía.

Confrontacións

rapsodo