escalar

escalar

escala

Plural: escalares
adx [MAT ]

Aplícase ao elemento dun corpo numérico. Denomínanse escalares os números coa finalidade de diferencialos dos vectores ou das matrices. Tm s m.