erro

erro

lat errōre

Plural: erros
 1. s m

  Concepto, idea ou opinión que non é conforme á verdade ou á realidade.

 2. s m

  Feito ou acción que non se axusta ao que se debe ou é oportuno.

 3. s m

  Estado da persoa que ten ideas ou crenzas equivocadas ou falsas.

  1. s

   Desviación respecto ao valor teórico ou real, que se orixina nas medidas ou nos cálculos que se realizan para a súa estimación.

  2. erro absoluto

   Diferenza alxébrica entre o resultado da medición experimental dunha magnitude e o seu valor real.

  3. erro relativo

   Cociente entre o erro absoluto e o valor da magnitude medida, expresada en tantos por cento.

  1. s

   Coñecemento defectuoso ou equivocado da realidade debido á ignorancia.

  2. erro de dereito

   Erro no que a ignorancia ou o coñecemento inexacto afecta a unha norma xurídica. Ten as consecuencias que en cada caso especifique a lei.

  3. erro de feito

   Erro no que a ignorancia ou o coñecemento inexacto afectan a un feito, a unha cousa ou a unha persoa, que non é unha norma xurídica.

  4. erro vencible

   Erro imputable ao descoido ou á neglixencia.

  1. s

   Xuízo explícito ou implícito no que a persoa que o formula se equivoca no obxecto.

  2. s

   Acción de equivocarse, de xulgar verdadeiro o que é falso ou á inversa.

  3. erro dos sentidos

   Erro derivado das funcións da percepción.

  4. erro tipo 1/erro alfa

   Equivocación ao rexeitar unha hipótese nula, tomada como falsa, cando é realmente verdadeira.

  5. erro tipo 2/erro beta

   Equivocación ao non rexeitar unha hipótese nula, se esta hipótese nula é realmente falsa.

 4. s m [FILAT ]

  Equivocación ou trastorno na elaboración dun selo.

 5. erro gráfico [XEOG ]

  Precisión coa que se indica nun mapa topográfico a situación dun punto do terreo representado. O erro gráfico adoita ser duns 0,2 mm.

Sinónimos

Antónimos

Citas

 • Crer nos estereotipos é un erro moi común
 • Pagaredes moi caro o voso erro, Non tivo erros no exame
 • Saíu da secta cando se deu conta de que vivía nun erro

Refráns

 • A meIlbr besta dá coa carga no chan.
 • A quen erra, perdóalle unha ves mais non tres.
 • Co moito tropezar apréndese a andar.
 • De homes é equivocarse; de bestas, amansarse.
 • Dun erro nacen douscentos.
 • Erran os homes mais non erran os montes.
 • Errando, errando, vaise pouco a pouco acertando.
 • O erro do médico, a terra o tapa; o do avogado, o diñeiro o sana.
 • O erro sempre é igual: non sabendo, responder e, sabendo, contestar.
 • O peor do erro é que ás veces un trae un cento.
 • O que non coxea, trenquea /trenquelea.
 • Quen erra e se enmenda, a Deus se encomenda.
 • Quen erra e se enmenda, a non errar se eneomenda.
 • Quen non cae, non se ergue.
 • Tropezando, ao camiñar, apréndese a non caer.
 • Un erro calquera o ten.