ale!

ale!
interx

Expresión utilizada coa intención de apurar a marcha ou a dinámica que está establecida.