entropía

entropía

gr ἐ ντροπία ‘volta’

Plural: entropías
  1. s f [FÍS ]

    Magnitude termodinámica que é unha función de estado do sistema, e que se define por S 2 -S 1 =c 2 1 dQ/T, onde S 2 -S 1 é a variación de entropía correspondente a dous estados de equilibrio do sistema, e c 2 1 dQ/T a suma de cocientes das cantidades de calor cedidas ao sistema e a temperatura absoluta á que está o sistema en todos os puntos dun proceso reversible calquera que una o estado 1 co 2. A entropía é unha medida do grao de desorde molecular que ten o sistema, e se expresa en quilocalorías ou joules por grao Kelvin.

  2. s f [TECNOL ]

    Magnitude que mide o grao de información non aproveitable que dá unha fonte, segundo o seu número de respostas posibles.