entreguerras, de

entreguerras, de
loc

Que ocorre durante o período de non hostilidades que transcorre entre dúas guerras consecutivas, en particular entre a Primeira e a Segunda Guerra Mundial.