ento-

ento-

gr εντός ‘dentro’

pref

Forma prefixada de orixe grega que se emprega na formación de palabras co significado de ‘dentro’.

Ex: entóptico.

Citas

  • entóptico.